นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ SKY ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ IT ครบวงจรในลักษณะ IT Solution ด้วยการนำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจ บริษัทให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายองค์กร ระบบกล้องวงจรปิดและการบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในการเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน หลากหลายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ

เราสามารถทำงานได้ทุกบทบาท ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักด้าน IT ทำงานร่วมกับพันธมิตร หรือ เป็นคนคุมงานให้เป็นไปตามแผน บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทุกกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกล้องวงจรปิด ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ ระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ทั้งออกแบบและติดตั้ง รวมถึงการดูแลหลังการขายลูกค้าของบริษัทมีหลายกลุ่มทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ

ผลประกอบการ ประจำปี 2566

(ล้านบาท)
รายได้หลัก

4119.03

กำไรสุทธิ

541.82

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.81

รายได้หลักและ EBITDA

หน่วย : (ล้านบาท)
รายได้หลัก
EBITDA
รายได้หลัก 4119.03 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 541.82 ล้านบาท

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2567
งบการเงิน
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report ปี 2566

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม