ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แฟกซ์

0 2029 7879

โทรศัพท์

0 2029 7888

อีเมล

info@skyict.co.th

ส่งข้อความถึงเรา

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า

ติดต่อเรา

สถานที่

เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รายงานเบาะแสการกระทำผิด

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการรายงานและแนวทาง เกี่ยวกับเบาะแสการกระทำผิด ทั้งนี้การรายงานเกี่ยวกับเบาะแสการกระทำผิด จะทำให้บริษัทสามารถรับทราบข้อมูลจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นโยบายนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสมีความกังวลต่อความเสี่ยงในด้านต่างๆ, การทุจริต หรือการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นลูกค้า, ซัพพลายเออร์, พนักงานคนอื่น ๆ ของบริษัท หรือผลประโยชน์ส่วนรวม โดยคุณสามารถรายงาน ข้อกังวลของคุณต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี