การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้ตาม สรุปเบื้องต้นเพื่อความสะดวกได้ดังต่อไปนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งหมด 9 รายการ

  • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทสกาย
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต USO
  • นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
 • แนวปฏิบัติสำหรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งหมด 2 รายการ

  • แนวปฏิบัติสำหรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล
 • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งหมด 4 รายการ

  • นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention Policy)
  • นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท
  • นโยบายป้องกันการฟอกเงิน

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา