Solution

VDO & Interview

Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Orci egestas aliquam sit malesuada bibendum. Cras lacus lorem eu est ornare ornare feugiat. Sit eget turpis quam viverra sit volutpat.

News

News

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2563 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานงวดปี 2562 ทั้งนี้ทีมผู้บริหารมั่นใจผลงานปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด Previous Next

News

TU X SKY ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว Digital Learning Center (DLC) อย่างเป็นทางการ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี และยังเปิดตัวโซน LSED Co-Working Space พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ  เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น Smart University ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

News

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง SKY ICT – Sansiri – SenseTime

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท “SenseTime” ผู้นำการพัฒนา AI ระดับโลก และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานครบวงจร ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัยและการให้บริการภายใต้แนวคิด “Think-Tool-Do” ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Alliance