Solution

VDO & Interview

Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Orci egestas aliquam sit malesuada bibendum. Cras lacus lorem eu est ornare ornare feugiat. Sit eget turpis quam viverra sit volutpat.

News

News

ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและทีมงาน เนื่องในโอกาส “ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี” ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

News

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2563 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานงวดปี 2562 ทั้งนี้ทีมผู้บริหารมั่นใจผลงานปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด Previous Next

TU AI Center หนึ่งในความภูมิใจของ SKY ICT
News

TU X SKY ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว Digital Learning Center (DLC) อย่างเป็นทางการ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี และยังเปิดตัวโซน LSED Co-Working Space พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ  เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น Smart University ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

Alliance