เราให้บริการ

แนวทางแก้ไขอื่นๆ

การเดินสายระบบโครงข่าย

สายสัญญาณ ในการเชื่อมต่อ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ ไม่ว่าจะเป็นสายที่ใช้ภายในอาคารสำนักงาน ในห้อง Data Center หรือใช้ภายนอกอาคาร

การเดินสายระบบโครงข่าย

การออกแบบ ระบบ Network ที่เชื่อมโยงขององค์กรรองรับการสื่อสาร ทั้งภายใน ภายนอก หรือ Data Cebter ครอบคุมไปถึงการรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบ Network และ Server เพื่อให้ทุกชีวิตมีใด้รับความสะดวกสบายแบบไร้กังวล

    ติดต่อเรา

    เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

    ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า