เราให้บริการ

ระบบรักษาความปลอดภัย อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัย

ความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา ต้องถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัย

  • ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  • การรวมศูนย์ของกล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆเข้ามาที่ส่วนกลางเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ

  • ควบคุมการเข้า-ออกของบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ

  • เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นในการแจ้งเตือนบุคคลที่มีประวัติอาชญากรเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวัง

  • ป้องกันการจอดรถในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบดับเพลิงและช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของอุปกรณ์ชำรุด

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า