ธุรกิจ Startup พารวยด้วยงานศิลปะ

Read More

ธุรกิจ Startup

ในทุกวันนี้การลงทุนกำลังเปลี่ยนไป สำหรับคนที่อยากใช้เงินทุนที่น้อยลงและวิธีที่ง่ายขึ้น บริษัทสตาร์ทอัพ (Masterworks) จึงถือเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ลงทุนเป็นเจ้าของภาพได้หลากหลายแล้วแต่ฐานะทางการเงินของแต่ละคน


บริษัทสตาร์ทอัพ (Masterworks) ได้เห็นว่างานศิลปะมีแนวโน้มว่าจะทำกำไร จึงทำหน้าที่เป็นผู้เลือกซื้องานศิลปะเพื่อเก็งกำไร และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าดูผลงานศิลปะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงทำให้คนจำนวนมากมีโอกาสในการเป็นผู้ลงทุนหรือเจ้าของงานศิลปะระดับโลกมากขึ้น ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มีแต่เฉพาะมหาเศรษฐีเท่านั้น จำนวนเงินลงทุนนั้นเริ่มตั้งแต่ 500 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 15,000 บาทไทย หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะลงทุน


นอกจากนี้ ช่วง Covid-19 มีนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในงานศิลปะเพิ่มมากขึ้น และมีนักลงทุนหน้าใหม่มากกว่า 10,000 คนต่อเดือนให้ความสนใจกับงานศิลปะ แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีเพียง 5 ชิ้นที่ขายออกไป แต่บริษัทบอกว่าถึงแม้ช่วง Covid-19 จะทำให้ยอดขายลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง แต่กลับพบว่าราคาของงานศิลปะแต่ละชิ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้น เลยทำให้งานศิลปะได้รับความสนใจในการลงทุนขึ้นเยอะเลยครับ


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ  https://bit.ly/33eyxlR

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า