นวัตกรรมสุดเจ๋ง ถังขยะอัจฉริยะ

Read More

นวัตกรรมสุดเจ๋ง ถังขยะอัจฉริยะ

ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปริมาณขยะมากถึง 2.7 ล้านตัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน เฉลี่ยแล้ว 7,000 ตันต่อวันส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนนั้นเองครับ


ปัญหาขยะล้นเมือง เป็นปัญหาโลกแตกที่มีมานาน และไม่มีใครสามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสิ้นซาก เพราะด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เลยทำให้ขยะมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นได้


ซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะนี้ได้ นั้นก็ คือ ถังขยะอัจฉริยะ สามารถชั่งน้ำหนักและเก็บเงินค่ากำจัดขยะประเภทรีไซเคิลผ่านบัตรประชาชนได้ทันที จากเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยระบุตัวตนและเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใส ทำให้คนเข้าถึงการทิ้งขยะได้ง่าย โดยไม่ต้องเดินทางไกล และสามารถทิ้งขยะเเถวบ้านได้ทันที


จุดคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป ขยะกระป๋อง หรือขยะพลาสติก รวมไปถึงถุงขยะเองก็มีหลายสีแยกตามประเภทขยะที่จะทิ้ง โดยแต่ละเขตจะกำหนดสีในการใช้งานไม่เหมือนกัน โดยการทำแบบนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการขยะในพื้นที่ได้สบายแรง และสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีคุณภาพ


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ : https://bit.ly/2IV7CUw

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า