นวัตกรรมใหม่แก้ไขปัญหาสังคม

Read More

นวัตกรรมใหม่แก้ไขปัญหาสังคม

โลกเปลี่ยนไปจึงทำให้นวัตกรรมต้องปรับตาม ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและสิ่งรอบข้างอย่างเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ได้สนับสนุน “โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน” เป็นนวัตกรรมสำหรับเมือง 3 ด้าน ได้แก่ เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว เมืองแห่งความเท่าเทียม และนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมและชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง

การเติบโตรวดเร็วของสังคมเมืองและชุมชน ทำให้เกิดปัญหาคนไทยอยู่ในเมืองเยอะมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นประเด็นของสังคมวัยวุฒิขึ้นมา



นวัตกรรมรักษาระยะห่าง

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา Social Distancing Innovation ถือเป็นโอกาส นวัตกรรมที่รักษาระยะห่างเข้ามาลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ด้วยการที่ไม่เข้าไปในพื้นที่คนพลุกพล่าน และเริ่มสนุกกับซื้อสินค้า  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ฯลฯ และได้ออกแบบที่อยู่อาศัยในเมืองอย่าง อพาร์ตเมนต์ คอนโด และมีการนำหุ่นยนต์มาใช้บริการมากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสกับมนุษย์


ทั้งนี้ อนาคตความปลอดภัยจะถูกนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมจะตอบโจทย์ปัญหาสังคมอุบัติใหม่ได้

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา: https://bit.ly/37zmsc7

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า