พลิกโฉม Google Workspace ด้วย AI

Read More

พลิกโฉม  Google Workspace ด้วย AI เพิ่มประสิทธิภาพงาน และลดเวลาการทำงาน

Google Workspace อัปเดตเพิ่มความสามารถให้ล้ำมากขึ้นด้วย ฟีเจอร์ AI ใหม่ที่จะมาช่วยเหลือผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นพร้อมกับประหยัดเวลาที่มากขึ้นตามผู้ใช้งาน Google Workspace มากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลกจะได้รับอัปเดตได้ใช้งานฟีเจอร์ AI ในอีกไม่ช้า โดยฟีเจอร์ AI ที่อยู่ภายในชุดโปรแกรมของ Google Workspace มีดังต่อไปนี้

Pic1

pic2

1 ร่าง, ตอบกลับ, สรุป และจัดลำดับความสำคัญของอีเมลภายใน Gmail

2 การระดมความคิด, ช่วยพิสูจน์อักษร และช่วยเขียนเอกสารใน Google Docs

3 สร้างสไลด์นำเสนอให้มีความน่าสนใจด้วยรูปภาพ, เสียง และวิดีโอใน Google Slides

4 นำข้อมูลดิบมาปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึก, วิเคราะห์ข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติ, สร้างสูตรคำนวณข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามการตั้งค่าใน Google Sheets

5 เปลี่ยนภาพพื้นหลังวิดีโอคอล และจดบันทึกระหว่างการประชุมใน Google Meet

สร้างระบบการทำงานใน Google Chat

Generative AI ใน Google Docs

ฟีเจอร์ AI ที่ Google Workspace อยากจะนำเสนอมาที่สุดคือ ‘เครื่องมือช่วยเขียน’ ที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้ Google Docs หรือ Gmail ช่วยเขียนเอกสารตามคำขอโดยจะมีกล่องข้อความ ‘Help me write’ มาให้ใส่รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการให้ AI เขียนให้ โดยฟีเจอร์ AI นี้จะมีความคลึงกับ ChatGPT ของ OpenAI

 

ในตอนนี้ฟีเจอร์ AI จะเปิดให้ทดลองใช้งานเฉพาะกับคนบางกลุ่ม และฟีเจอร์ AI ดังกล่าวจะรองรับการใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านั้นในตอนนี้ และจะมีแผนปรับปรุงไป

 

ที่มา

Blog Google Workspace

beartai.com

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า