หมดปัญหา PM2.5 ด้วยสเปรย์ลดฝุ่นจิ๋ว

Read More

PM2.5

สถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในตอนนี้ ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 กำลังส่งผลกระทบหลายพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็กเกินปกติที่ลอยอยู่ในอากาศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้ศึกษาวิจัยสารผสมที่สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ลดฝุ่น PM2.5 “PhytFoon ไฟท์ฝุ่น”


จากปัญหาดังกล่าว ฝุ่น PM2.5 ที่แขวนลอยอยู่กลางอากาศ บริษัทเอส.ที.โพรเทค จำกัด ได้ร่วมมือในการใช้สิทธิผลงานวิจัยสารผสมสำหรับลดฝุ่น เป็นสเปรย์ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ปิด เช่น ในบ้าน สำนักงาน รถยนต์ ฯลฯ ทางเภสัชศาสตร์จึงคิดหาวิธีที่ทำให้ฝุ่นตกลงมาสู่พื้น โดยใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมคิดค้นสารผสมจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ด้วยกลไกจำเพาะ และได้มีการพิสูจน์ลักษณะฝุ่นที่ตกลงมาสู่พื้นหลังการใช้สารฉีดพ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าฝุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้นและไม่ลอยขึ้นไปในอากาศให้เราสูดหายใจเข้าไป


ด้วยสารผสมที่สามารถจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มองไม่เห็น จึงทำให้ไอเดียนี้น่าสนใจ เพราะเราสามารถมองเห็นถึงปัญหาและสามารถแก้ไขได้ตรงจุดจะช่วยให้สามารถนำงานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ  https://bit.ly/3g9uCMb

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า