เมื่อเทคโนโลยีแบบ Avatar สู่ชีวิตจริงของโลกมนุษย์

Read More

เมื่อเทคโนโลยีแบบ “ Avatar “  สู่ชีวิตจริงของโลกมนุษย์

ava1

ทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Imperial College London และ University College London  ได้นำแนวคิดจากหนัง “อวตาร” (Avatar) เพื่อพัฒนาชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture Suit) มาสวมให้ผู้ป่วยเพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคทางเดินประสาทได้เร็วยิ่งขึ้น

ava2

ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture Suit) คืออุปกรณ์ที่นักแสดงภาพยนตร์สวมใส่ ซึ่งมีเซนเซอร์ที่อยู่ตามจุดต่าง ๆ ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพื่อให้ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์สามารถนำข้อมูลการเคลื่อนไหวของนักแสดงมาสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (CGI) ขึ้นมาภายหลังได้ อย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่องอวตาร ที่มีการใช้ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวกับนักแสดงที่เล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวสีฟ้าเกือบตลอดทั้งเรื่อง

ava3

โดยทีมนักวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวนี้ มาทำชุดให้คนไข้สวมใส่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่กำลังเผชิญโรคเกี่ยวกับความเสื่อมถอยของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Duchenne Muscular Dystrophy) และโรคกล้ามเนื้อสูญเสียเสียการประสานงาน (Friedreich Ataxia) ซึ่งมักปรากฏอาการแรกเริ่มในวัยเด็กและวัยรุ่น

ava4

ผลการวิจัยพบว่า AI สามารถคาดการณ์ความเสื่อมถอยของโรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานได้ภายใน 12 เดือน และยังสามารถคาดการณ์ผลกระทบของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในอนาคตล่วงหน้าถึง 6 เดือน ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าที่แพทย์คาดการณ์ไว้

ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีศักยภาพในการตรวจจับการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถสังเกตเห็นเองได้ การใช้เทคโนโลยีชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวนี้จึงสามารถช่วยเหลือแพทย์และอาชีพที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาและวินิจฉัยโรคนี้ได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

 

ที่มาข้อมูล: BBC , Imperial College London Thai PBS Sci & Tech
ที่มาภาพ: 20th Century Studios

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า