หาก AI โคลนเสียงคนได้ชัด 100%

Read More

รับมือไหวหรือไม่ เมื่อ AI โคลนเสียงคนได้ชัด 100%

ชีวิตจริงมนุษย์ใกล้เคียงการดูภาพยนต์ไปทุกที เมื่อ AI โคลนนิ่งเสียงมนุษย์แบบชัดแจ๋ว  ชื่อว่า My Own Voice โดยใช้ต้นแบบของเสียงระยะเวลาแค่ 3 นาที แตกต่างจากอดีตที่ต้องใช้ต้นแบบเสียงหลายชั่วโมง ถึงแม้จะฟังดูเป็นประโยคที่ไม่มีความหมายอะไรชัดเจน แต่คำพวกนั้นจงใจออกแบบเพื่อช่วยให้ซอฟต์แวร์เลียนแบบเสียงเข้าใจรูปแบบของเสียง เมื่อเขาอ่านจบ ซอฟต์แวร์จะแยกวิเคราะห์เสียงและช่วยให้เขาเลียนแบบเสียงได้ทันที

ที่จริงแล้ว My Own Voice มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูด อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ เช่น โรคฮันติงตัน และมะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น และเทคโนโลยีนี้  มันมีความล้ำไปมากกว่า AI ทั่วๆ ไปคือ สามารถเลียนแบบเสียงของตนเองโดยสังเคราะห์น้ำเสียงออกมา ทั้งโทนสูง โทนต่ำ รวมถึงบุคลิกเฉพาะตัวที่ทำให้เป็นเสียงของตนเองได้

ความก้าวหน้าทาง AI ดังกล่าวนี้ บางทีก็แอบน่ากลัวอยู่ไม่น้อย  โดยเฉพาะในปัจจุบัน  Hacker , Scammer การหลอกลวงต่าง ๆ มีหลายรูปแบบ และสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้ง มากลองคิดเล่น ๆ ว่า หากมีเบอร์แปลกโทรมาหาเรา กดรับแล้วเสียงปลายทางเป็นเสียงแม่เรา  หรือแม้ใช้เสียงเราไปทำธุรกรรมเรื่องการเงิน แค่คิดก็น่ากลัวแล้ว หวังว่าจะไม่มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด

ที่มา

www.techhub.in.th/ai-from-ces-2023-my-own-voice

www.digitaltrends.com/computing/ai-voice-clone-ces-acapela

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า