Digital Airports สนามบินมีชีวิต

Read More

จากผลการสำรวจของ Condé Nast Traveler’s 2022 Readers’ Choice Awards เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก รองจากโปรตุเกสและญี่ปุ่น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้วางเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2566 รวมประมาณ 25-30 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมหาศาลที่เข้ามาใช้บริการภายในสนามบิน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้สนามบินไทยกลายเป็นหนึ่งใน Digital Airports ที่พร้อมมอบประสบการณ์ Digital Airport Experiences ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ

content12

Digital Airports คืออะไร

สนามบินมีชีวิต – การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เชื่อมโยงระบบไอทีทั้งหมดภายในสนามบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสนามบินและบริการนักท่องเที่ยวทั้งในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้ง Digital Airports ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในสนามบินนั้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Aviation Tech เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

content22

ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนเริ่มคุ้นชินกับการใช้ระบบไร้สัมผัส (Contactless Technology) ที่สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง หลายสนามบินในประเทศไทยได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้นำ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System หรือ CUPPS ให้บริการผู้โดยสารเช็กอินได้ด้วยตนเอง ซึ่งในอนาคตจะมีนำเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) โดยการสแกนใบหน้ามาใช้ตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

Banner-Web-SKY-4.3

นอกจากนี้ การทำให้ท่าอากาศยานไทยเป็นมากกว่าสนามบินที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล การพัฒนาแอปพลิเคชัน SAWASDEE  by AOT – Must Have Travel App กลายเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครอบคลุมทุกประสบการณ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อเข้ามาตอบโจทย์ทั้งในด้าน 1) Digital Airport Experiences 2) Digital Lifestyle และ 3) Digital Travel Safety ทำให้ Travel Tech Ecosystem มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดย บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Tech) ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Digital Airports ภายในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการให้บริการภายในสนามบินเข้ามาเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานไทยให้กลายเป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยว

 

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า