Google ดึง Generative AI มาเป็นตัวช่วยใหม่ในวงการโฆษณา

Read More

หลายคนอาจเริ่มคุ้นหูกับ Gererative AI แต่อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายเชิงลึก และยังไม่รู้ถึงสาเหตุว่าทำไมวงการโฆษณาถึงต้องการใช้งานเทคโนโลยีนี้

วันนี้เราจะทำความรู้จักกับ Generative AI กันให้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกเนื่องจาก AI ที่จะสามารถสร้างบทสนทนา ถาม- ตอบ อย่าง Chat GPT แล้ว AI ยังสามารถออกแบบวาดภาพได้อีกด้วย 

Generative AI เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งของ Artifical Intelligence (AI)  ที่สามารถสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและไม่ซ้ำกันได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้โมเดล Deep Learning ซึ่งมีความซับซ้อน โดยการเรียนรู้รูปแบบ และลักษณะของข้อมูล เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ หรือเสียง แล้วจึงสร้างเนื้อหาใหม่โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาแก้ไขหรือเพิ่มเติม 

Generative AI สามารถนำไปใช้งานหลายแนวทาง เช่นการสร้างภาพวาดซึ่งมีรายละเอียดที่สมจริง การสร้างเสียงและเพลงโดยอัตโนมัติ หรือการสร้างเนื้อหาของบทความ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์หรือบนเว็บไซต์ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าเนื้อหาและตอบสนางความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

Google เป็นบริษัทที่มีการพัฒนา Generative AI ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง เช่น การสร้างบทความ เพลง หรือวิดีโอ โดยใช้เทคโนโลยี Nutural Language Processing (NLP) และ Computer Vision (CV) เพื่อทำให้ AI สามารถเข้าใจและสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน 

ggpic1

โดยตอนนี้ Google ได้วางแผนที่จะนำ Generative AI มาใช้งานให้กับธุรกิจโฆษณาเพื่อการสร้างเนื้อหาโฆษณาที่มีคุณภาพสูง และตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ชมโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น โดย General AI สามารถสร้างเนื้อหาโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง วิดีโอ โพสต์โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ Generative AI ยังสามารถช่วยทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดต้นทุนในการทำโฆษณาอีกด้วย  อีกทั้งทาง Google กล่าวว่าจะเตรียมมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางด้านข้อมูล และรูปภาพที่จะเกิดขึ้นจาก AI 

ggpic2

จากเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมวงการโฆษณาถึงให้ความสนใจกับการใช้งาน Generative AI เป็นอย่างมาก อีกทั้งศักยภาพของ Generative AI ที่จะมาช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และความซับซ้อนในแคมเปญโฆษณา ด้วยเหตุผลเหล่านี้เทคโนโลยีสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานได้เปรียบคู่แข่งขันเป็นอย่างมาก 

 

Reference 

https://www.tangerine.co.th/google-cloud/open-ai-google-generative-ai/

https://www.techoffside.com/2023/03/google-introduce-generative-ai-on-cloud-and-workspace/

https://thestandard.co/google-generative-ai-create-ad-campaigns/

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า