TU AI Center หนึ่งในความภูมิใจของ SKY ICT

Read More

TU AI Center ความภูมิใจของ SKY ICT

วงการการศึกษาจะทันสมัยขึ้นมากขนาดไหน เมื่อบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล “AI Center” ศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้าง “นวัตกร” แห่งอนาคต 

นวัตกรรมก้าวไกล เทคโนโลยีไม่หยุดพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ AI ฉลาดมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนแทรกเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังต้องการความสะดวกสบายที่มากขึ้น ทำให้นักพัฒนายังคงมุ่งพัฒนาระบบ AI ให้ก้าวไกลต่อไป 

SKY ICT มองเห็นความก้าวหน้าแห่งอนาคตของเทคโนโลยี และเล็งเห็นว่าอนาคตยังต้องการ “นวัตกร หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI” อีก จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลที่โลกต้องจับตาดู เพราะวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้าน AI ยังมีน้อย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก ด้านวงการศึกษาจึงต้องเร่งสร้างคน เพื่อพร้อมรับกับอนาคตข้างหน้า


ทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 200-300 ล้านบาท/ปี และได้จัดตั้ง AI Center สนับสนุนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลมากขึ้น ร่วมกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สร้างหลักสูตรที่มีความเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ TU AI Center เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจการพัฒนานวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ และเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการสร้างนวัตกร SKY ICT ได้ร่วมส่งเสริมผ่านการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็น

ศูนย์ Digital Learning Center (DLC) และ Co-Working Space

ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คำปรึกษากับบุคลากร ตลอดจนสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการเรียนรู้ทั่วประเทศ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ผ่านการสร้างสื่อการเรียนรู้ ให้ความรู้ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการสร้างการเรียนรู้ด้านดิจิทัล สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกันและกันได้ เป็นอีกพื้นที่นอกห้องเรียนของนักศึกษา ที่จะได้เข้าถึงบทเรียนต่าง ๆ มากขึ้น สนับสนุนการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

การเรียนการสอนของอาจารย์ “Smart Online Learning” 

ตอบโจทย์การเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ทั้งการเช็คชื่อผู้เข้าเรียนผ่านระบบ AI ตรวจจับใบหน้า สามารถจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทั้ง 3 วิทยาเขต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง) อธิบายการสอนให้เข้าใจมากขึ้นด้วย Digital Whiteboard สามารถให้การบ้าน แบ่งกลุ่มนักศึกษา รวมถึงสามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้  ควบคุมห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างอิสระ ปิด-เปิดเสียงนักศึกษา ไม่ให้ขัดจังหวะการสอนหรือรบกวนนักศึกษาคนอื่น สามารถเชิญวิทยากรเพิ่มเติมเข้ามาร่วมในการสอนได้ นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเรียนซ้ำผ่านระบบ Cloud ได้ ที่สำคัญ มีระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ด้วยการเข้ารหัส

นวัตกรรมการจอดรถ “License Plate Recognition” 

ระบบสุดล้ำที่ AI สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ บันทึกข้อมูลของผู้ใช้งาน เก็บเป็นฐานข้อมูล Big Data กำหนดสิทธิ์ผู้ได้รับอนุญาตเข้า – ออกพื้นที่ บันทึกภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เข้า – ออก ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกมากขึ้น ด้วยการเพิ่มข้อมูลของบุคคลที่เข้ามาติดต่อเพื่อเตรียมที่จอดรถล่วงหน้าได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้งานด้วยการขึ้นข้อความต้อนรับแก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อได้ เช่น ยินดีต้อนรับคุณ…

 

โดยนวัตกรรมนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ที่ได้นำร่องใช้ License Plate Recognition เป็นที่แรก และเป็นการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ เมื่อได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานว่า ระบบใช้งานง่าย ให้ความสะดวกสบายแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการด้านสถานที่และการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมี พื้นที่จัดนิทรรศการ พื้นที่แสดงต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ พื้นที่ลานกิจกรรม พื้นที่สำหรับฝึกอบรม ทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง และพื้นที่สำหรับฝึกฝนการวิจัยและพัฒนา ที่สำคัญศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ยังสามารถรองรับผู้เข้าใช้งานได้ถึง 10,000 คน/ปี เปิดอบรม

ให้ความรู้ AI ขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ มากกว่า 1,000 คน/ปี และฝึกอบรมขั้นสูงถึง 300 คน/ปี

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ SKY ICT ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “นวัตกร” แห่งอนาคต ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร จนถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการผลิตนวัตกร ซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาไทย เพื่อ  ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในสายอาชีพนี้อีกด้วย

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า