พนักงานประจำ

Data Scientist

Project Management

13/09/2023

You will conduct research in computer vision, and machine/deep learning; and implement new state-of-the-art algorithms and/or hardware systems to support research-and-development goals. You will be an author on publications resulting from your work.

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา