พนักงานประจำ

Dev Ops Engineer

Product Development

13/09/2023

Manage the transition between project planning and software deployment. In this role, your duties will include supervising junior developers, developing software and configuring systems, and performing diagnostic tests throughout the stages of development. You will also be required to forecast project duration and cost.

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา