พนักงานชั่วคราว

Network Operation Center

Command & Operation

01/07/2022

ดำเนินการ Monitor วงจรอุปกรณ์และบริการเสริมอื่น ๆ ที่ดูแล รับแจ้งและประสานงานการแก้ไข และทำการวิเคราะห์เหตุเบื้องต้น ประสานงานกับ Provider และVendor ในการแก้ไขตลอดจนควบคุมงานแก้ไขให้เสร็จตาม SLA ที่กำหนด

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา