พนักงานประจำ

Operation Supervisor

Marketing

01/07/2022

We are looking for a Operation Supervisor. We are an expert ready to provide advice and take care of the marketing. Manage information about the information technology system. And various software to bring technology to increase market performance fully connected online and offline to help your business succeed. Join us our Commercial team to desire learn and grow with us because we’re constantly growing.

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

Please drop your file in this box or click here to browse the file (jpg,jpeg,png, max 10MB)

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา