งาน Thailand top SME Award 2018

Read More

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยม” รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคดิจิทัล

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า