พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง SKY ICT – Sansiri – SenseTime

Read More

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท “SenseTime” ผู้นำการพัฒนา AI ระดับโลก และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานครบวงจร ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัยและการให้บริการภายใต้แนวคิด “Think-Tool-Do” ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า