มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง

Read More

วันที่ 11 เมษายน 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ทำกิจกรรม CSR ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงิน และจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างสีสันและกำลังใจให้แก่คนชรา ที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า