แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More

วันที่ 14 มกราคม 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่อง“แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า