โรงเรียนบ้านทับละคร จังหวัดสุพรรณบุรี

Read More

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

พนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม CSR บริจาคคอมพิวเตอร์และสิ่งของที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียน มอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทับละคร อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า