โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่)

Read More

วันที่ 1 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ทำกิจกรรม CSR ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นและทุนการศึกษา มอบให้กับน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า