TOSSAKAN Application อีกขั้นแห่งเทคโนโลยี AI ด้านความปลอดภัย

Read More

😎🤟 พร้อมหรือยังที่จะให้ยักษ์มาพิทักษ์คุณด้วยแอปพลิเคชัน “TOSSAKAN” รายละเอียดจะเป็นยังไงไปพิสูจน์กันในคลิปได้เลยครับผม

🤖🔷 พบกับอีกขั้นแห่งเทคโนโลยี AI ด้านความปลอดภัย กับสุดยอดแอปพลิเคชัน “TOSSAKAN” ที่จะมาเป็นตัวเชื่อมยกระดับความปลอดภัยในชีวิตคุณ ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี

👉 License Plate Recognition (LPR) เข้าอาคารไม่ต้องแลกบัตร ใช้ AI อ่านป้ายทะเบียนรถได้เลย 

👉 Face Recognition  ให้ AI ช่วยจำใบหน้าในการระบุตัวตนเพื่อเข้าออกอาคาร

👉 Security Operation Center (SOC) ปลอดภัยสุด ๆ เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแล

👉 Intrusion Alert ปลอยภัยไร้กังวลด้วยการกำหนดเขตพื้นที่เข้าออกสำหรับบุคลากรโดยเฉพาะ 

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า