CSR “โป่งเทียมเพื่อช้างป่า”

Read More

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ SKY Group ทั้ง 3 บริษัท คือ บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เรย์ เทล จำกัด และบริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “โป่งเทียมเพื่อช้างป่า” เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับสัตว์ป่าและช้างป่าที่อาศัยอยู่บริเวณอุทธยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า