Read More

SKY ICT ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ค้นหา SKY BLOOD HERO

SKY ICT ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ค้นหา SKY BLOOD HERO โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานสกาย พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ย่านรัชดารวมถึงผู้ที่ติดตามแฟนเพจของสกาย ไอซีที มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งเข้าสำรองโลหิตในธนาคารโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไว้สำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน และน้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายสดุดี ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-15.00 น. โดยบริษัทฯ จะทำการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ก่อน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดาซอย 3

SKY ICT ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ค้นหา SKY BLOOD HERO

SKY ICT ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ค้นหา SKY BLOOD HERO 2

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ที่สร้างความวิตกกังวลต่อผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมาก ทำให้ภาพรวมการบริจาคโลหิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการสำรองโลหิตที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต เสี่ยงต่อการเลื่อนการผ่าตัด เลื่อนการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นประจำสม่ำเสมอ

SKY ICT ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ค้นหา SKY BLOOD HERO 4

 

ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทางบริษัทฯ ได้จัดพื้นที่บริเวณ SKY Space ชั้น 1บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท สะดวกเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ชุดดูแลสุขภาพ  SKY Care Kit จากทางบริษัทฯ

 

ทางบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตกันมากขึ้น เพื่อลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแรงสนับสนุนจากทุกคน มาร่วมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ โดยการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ โดยการกดแชร์กิจกรรมนี้ ต่อไปยังครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก ให้มาร่วมบริจาคโลหิต เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้แล้ว

SKY ICT ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ค้นหา SKY BLOOD HERO 5

 

ช่องทางการติดต่ด

Tel  0 2029 7888

FB SKYICTThailand  https://www.facebook.com/skyictthailand

พื้นที่จัดงาน บริเวณชั้น 1  Zone SKY SPACE เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่  https://goo.gl/maps/MfKoSd8wAHyvg1Zp8

สงวนสิทธิ์ ชุดดูแลสุขภาพ SKY Care Kit ให้กับ SKY BLOOD HERO

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทฯ  เท่านั้น

📍 ลงทะเบียนตอบรับร่วมบริจาคโลหิต “SKY Blood Hero”
http://bitly.ws/tb5Y

ชุดดูแลสุขภาพ SKY Care Kit

 

 

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า