SKY ร่วมบรรยายในงาน ​​TERRAHINT ​​Brand Series 2021 จัดโดย TERRA BKK

Read More

SKY ร่วมบรรยายในงาน ​​TERRAHINT ​​Brand Series 2021
จัดโดย TERRA BKK

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณ ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ได้รับเกียรติจาก TERRA BKK สื่อด้านอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาวิจัยด้านการตลาด เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในงาน TERRAHINT ​​Brand Series 2021 : DEVELOP THE LEADERSHIP BRAND IN A GAME CHANGING WAY พลิกเกม เปลี่ยนแบรนด์สู่ผู้นำ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสะท้อนให้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งในมุมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และในมุมของผู้บริโภค เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของแบรนด์ต่างๆ นำไปต่อยอดปรับตัวให้เท่าสถานการณ์โลกและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โดยปีนี้ เน้นการคาดการณ์เทคโนโลยีในแง่มุมต่างๆ ที่จะข้ามาพลิกโฉมก้าวต่อไปของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย เพราะเป็นเรื่องที่รู้ซึ้งและพิสูจน์แล้วว่า โลกอนาคต ‘เทคโนโลยี’ จะกลายเป็นเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชนิดแยกกันไม่ได้ โดยเนื้อหาวงเสวนาจะมุ่งไปก้าวต่อไปของอสังหาในโลกเสมือน (เมต้าเวิร์ส) ขณะที่โลกแห่งความเป็นจริงจะก้าวไปสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งแบรนด์ทั่วไปและผู้พัฒนาอสังหาอสังหาต้องปรับตัวหรือทรานซ์ฟอร์มอะไรบ้าง เพื่อพาแบรนด์และธุรกิจไปสู่ก้าวต่อไปนี้ ซึ่งภายในงานได้ผู้เชี่ยวชาญจาก 4 ด้าน 4 มิติ ได้แก่ Security Tech, Property Management Revolution, Marketing & Advertising

TERRAHINT ​​Brand Series 2021 SKY ICT Smart Security AI VMS CCTV Security Operation Center Data Analysis Application

โดยคุณ ขยล ตันติชาติวัฒน์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Security Tech & AI Solutions” ซึ่งได้ขี้ให้เห็นถึงหัวใจสำคัญในการสร้างโซลูชันเพื่อความปลอดภัยที่จะเข้ามาอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ SKY มีความเชี่ยวชาญอย่าง 1) กล้อง AI CCTV 2) TOSSAKAN แพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ 3) Intelligent Visitor Management System ระบบบริหารจัดการคนภายในโครงการขนาดใหญ่ 4) Security Operation Center ศูนย์สั่งการด้านความปลอดภัย 5) Data Analysis ที่ช่วยวิเคราะห์และวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยให้คุณได้อย่างแม่นยำ

“เมื่อเข้าไปในโลกเวอร์ชวลที่มีความเรียลมากขึ้น จะเริ่มใช้แอดเซสคอนโทรมากขึ้น ซึ่งในมุมอสังหา เมื่อเราพูดถึงสมาร์ทบิลดิ้งในช่วงโควิด-19 เราสร้างระบบแอดเซสโดยไม่ต้องเจอคนเลย ทุกวันนี้ระบบ Access Control ที่ทำหน้าสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันการเข้า-ออก จึงเข้ามามีบทบาท”

ขณะเดียวกันการมองภาพใหญ่ เมื่ออสังหาเกิดการรวมตัวการเป็นเมือง ซึ่งความเป็นสมาร์ซิตี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป แพลตฟอร์มความปลอดภัยในการสร้างสมาร์ซิตี้ จะต้องประกอบด้วย 1) Smart Environment 2) Smart Energy 3) Smart Economy 4) Smart Mobility 5) Smart People 6) Smart Living 7) Smart Governance

“ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สนใจการลดต้นทุน ขณะที่ที่ดินมีแต่ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ถึงจะมีการเป็นเจ้าของที่ดินในโลกเสมือนก็ตาม แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ดินไม่ได้เพิ่มขึ้น ฉะนั้นการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการต่อยอดในอนาคต จะนำไปสู่การลดต้นทุนในมิติอื่นๆ และการเชื่อมต่อประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่าแค่แฟซิลิตี้และเซอร์วิทเดิมๆ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้อยู่อาศัยเจเนอเรชั่นใหม่ๆ ที่จะเป็นลูกค้าของเราในอนาคต”

งานนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี AI และ Smart Security ที่เข้ามามีบทบาทต่อทั้งภาคสังคมและภาคธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคต นับได้ว่าเป็นการตอกย้ำภาพของ SKY บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซลูชัน AI เต็มรูปแบบ

สนใจแพลตฟอร์ม TOSSAKAN สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tossakan.tech 

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า