SKY ชูระบบ Biometrics อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในสนามบิน

Read More

“สกาย กรุ๊ป” ชูระบบ Biometrics ยกระดับการคัดกรองและป้องกันภัยจากโรคในสนามบิน

ในงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567

 

สกาย กรุ๊ป” ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายในหัวข้อ A new chapter for communicable disease control and prevention at point of entry in the next decade ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 ภายใต้ theme : Shaping the Future of Public Health 2030 โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Aviation Tech และการนำระบบข้อมูลชีวมาตร หรือไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ที่มีส่วนช่วยทั้งในมิติการคัดกรองการเข้าออกของผู้โดยสาร และการป้องกันและควบคุมโรค ลดการสัมผัสระหว่างผู้เดินทางและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสนามบิ

 

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ สกาย กรุ๊ป (SKY Group) กล่าวว่า สำหรับวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในสนามบินมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2015 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก การเดินทางของผู้คนทั่วโลกโดยเครื่องบินมีจำนวนกว่า 1,200 ล้านคนทั้งปี และเติบโตมากขึ้นทุกปีต่อเนื่องเฉลี่ย 5-7 % จนถึงช่วงปี 2019 ที่เกิดผลกระทบทั่วโลกจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 โดยในประเทศไทยเกิด Covid-19 พบผู้ป่วยเคสแรกในช่วงเดือนมกราคม 2020 และเริ่มมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคออกมาอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค

ผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกในปัจจุบันมีรูปแบบพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่การเดินทางและการบริการในสนามบินเป็นในรูปแบบ Hard copy มีการใช้เอกสาร และเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางจำนวนมาก ทำให้มีการรวมกลุ่มกันของเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางมีการสัมผัสใกล้ชิดกันระหว่างผู้เดินทางและเจ้าหน้าที่ในสนามบิน เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง มีการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้าน Aviation Tech มีการนำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการวางระบบในการบริการ เช่น การออกบัตรโดยสารโดยให้ผู้เดินทางออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง ที่จุดเช็คอินที่ตู้ Kiosk ลดการแออัด ลดการสัมผัสของผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในสนามบิน ลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัยจากการใช้บริการภายในสนามบินมากขึ้น

สำหรับประเทศไทย สถานการณ์การเดินทางเข้า-ออกประเทศ ของผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านสนามบินนานาชาติของประเทศทั้ง 6 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่) ในปีที่แล้ว 2566 อยู่ที่ 100 ล้านคน โดยในปีนี้ 2567 คาดมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20% โดยที่ผ่านมาสนามบินในประเทศไทยมีการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้มีการดำเนินการนำระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) มาใช้ใน 12 สนามบินภายในประเทศไทย แบ่งเป็น 6 สนามบินภายใต้การกำกับดูแลของท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ 6 สนามบินภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยานไทย โดยระบบ CUPPS ที่ปัจจุบันดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยภายใน 12 สนามบินประกอบไปด้วย CUTE (Common Use Terminal Equipments) ระบบออกตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์, CUSS ( Common Use Selfcheck in System) ระบบออกตั๋วโดยสารด้วยตัวเอง, CUBD (Common Use Bag Drop) ระบบโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติด้วยตัวเอง, PVS (Passenger Validation System) ระบบการคัดกรองผู้โดยสาร, และ SBG (Self Boarding Gate) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ

 

นายสิทธิเดช กล่าวอีกว่า ล่าสุดกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค คัดกรองและป้องกันภัยจากโรคอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเดินทาง ด้วยการใช้ระบบ One ID คือการนำระบบข้อมูลชีวมาตรหรือไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยใช้การสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบสนามบิน ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบตัวตนของผู้โดยสารในสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สำหรับประเทศไทย ได้มีการใช้เทคโนโลยี Biometrics แล้วโดยเริ่มให้บริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งมีผลดีต่อการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ในสนามบิน เพิ่มความปลอดภัยและลดเวลาในกระบวนการตรวจสอบแบบเดิม เป็นการสร้างประสบการณ์ในการเดินทางแบบไร้สัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์และสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในสนามบิน

 

“โดยปัจจุบันสนามบินในหลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มมีการนำเอาระบบข้อมูลชีวมาตรหรือไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติ เช่น สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามบินต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Biometrics ในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติภายในสนามบิน รวมถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สนามบินฮาร์ทสฟิลด์-แจ็คสัน เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา สนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ต่างนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ภายในสนามบินเช่นเดียวกัน”

 

สำหรับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยบริษัทมุ่งเดินหน้าให้บริการโซลูชันใหม่ๆ ให้สอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารผ่านบริการต่างๆ อาทิ การรวมระบบ แอปพลิเคชัน ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า