SKY ICT ปรับโฉมธุรกิจ สอดรับการเติบโตของยุค Digital

Read More

วันที่ 23 กันยายน 2562

คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ “SKY ICT ปรับโฉมธุรกิจ สอดรับการเติบโตของยุค Digital” ชู Smart Security พื้นฐานสู่การเป็น Smart City
ออกอากาศทาง เนชั่นทีวี 22 รายการ NEWSROOM ห้องข่าวเศรษฐกิจ

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า