SKY ICT @ สนามเป้าเล่าข่าว

Read More

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ในรายการสนามเป้าเล่าข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ซึ่งในรายการคุณสิทธิเดชให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสที่ SKY เป็นผู้พัฒนา AOT AIRPORTS APPLICATION ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ อีกด้วย

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า