สัมภาษณ์กับ Mission To The Moon EP.1314 หัวข้อ "Smart City ในอนาคตต้องขับเคลื่อนด้วยอะไร?"

Read More

สัมภาษณ์กับ Mission To The Moon EP.1314

หัวข้อ “Smart City ในอนาคตต้องขับเคลื่อนด้วยอะไร?”

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตคน ไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตของเราเท่านั้นที่ต้องปรับเปลี่ยนไป แต่ “เมือง” ของเราก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนี้เราจึงได้ยินคำว่า Smart City กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญของโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยความเป็นดิจิทัล

คุณ รวิศ หาญอุตสาหะ จาก Mission To The Moon มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของ Smart City ที่ประกอบไปด้วยการใช้ชีวิตของผู้คนที่สมาร์ทและปลอดภัยกับ คุณ ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) Tech Company รุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญด้าน AI Solutions และเทคโนโลยีความปลอดภัยใน EP.นี้

สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube: Mission To The Moon

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า