สัมภาษณ์รายการ The Secret Sauce EP.454 หัวข้อ "เมืองอัจฉริยะ อนาคตความปลอดภัย ไทยอยู่ตรงไหน"

Read More

สัมภาษณ์รายการ The Secret Sauce EP.454

“เมืองอัจฉริยะ อนาคตความปลอดภัย ไทยอยู่ตรงไหน”

ภาพฝันที่เราเคยนึกถึงเมืองแห่งอนาคต เมืองที่ไม่ต้องตอกบัตรเข้าทำงาน เมืองที่เป็นสังคมไร้เงินสด หรือเมืองที่เราแทบไม่ต้องมี รปภ. มาเฝ้ายามอีกแล้ว ด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้ปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างแท้จริง คำถามสำคัญก็คือประเทศไทยวันนี้พร้อมแค่ไหนก่อนที่จะมุ่งสู่ Smart City สังคมของเมืองอัจฉริยะ

คุณ เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ จาก The Standard ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณ ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ถึงการทรานส์ฟอร์มธุรกิจครั้งใหญ่จากบริษัท System Integrator สู่ Tech Company เพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของ Smart City พร้อมสรุป AI Readiness Framework สำหรับผู้ประกอบการที่อยากนำเทคโนโลยี AI ไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแบบฉบับของแต่ละองค์กร

สามารถรับชมผ่านทาง YouTube: The Secret Sauce

https://www.youtube.com/watch?v=pEVNpaWOq0c

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า