TU DX DAY

Read More

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) ร่วมออกบูธแสดงเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Smart Security for TU Smart Campus” โดยมีคุณธีร์รัฐ มหาศิริคณาพงษ์ AVP Business Development เป็นผู้บรรยายในงานครั้งนี้ด้วย
ณ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า