เราให้บริการ

e-KYC

e-KYC

e-KYC

e-KYC คือ การระบุตัวตน (Identification) และยืนยันตัวตน (Verification) ลูกค้าตั้งแต่การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มครั้งแรก เพื่อป้องกันการโจรกรรมทางการเงินและการฟอกเงิน

e-KYC

การยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว เปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลอย่างแม่นยำ ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าแอบอ้างตัวตน

  e-KYC

  การยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว เปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลอย่างแม่นยำ ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าแอบอ้างตัวตน

   การตรวจจับใบหน้า (Face Detection)

   ใช้ระบบ 2D ในการสแกนใบหน้าเพื่อแปลงอัตลักษณ์ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงชีวมิติ

   การปรับคุณภาพรูปถ่าย (Face Quality)

   การวิเคราะห์และตรวจสอบความคมชัดของใบหน้าจากรูปภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน

   การจำแนกข้อมูลอัตลักษณ์จากใบหน้า (Face Attributes)

   การวิเคราะห์องค์ประกอบของใบหน้าเพื่อระบุคุณลักษณะ เช่น เพศ อายุ การสวมใส่แว่นตาหรือหน้ากากอนามัย

   การเปรียบเทียบใบหน้า (Face Comparison)

   เพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนให้แม่นยำมากขึ้น ด้วยการเทียบใบหน้าปัจจุบันเข้ากับฐานข้อมูล

   การตรวจจับภาพหน้าจริง (Photo Liveness Detection)

   การตรวจจับภาพนิ่งว่าเป็นภาพใบหน้าจริง ป้องกันการนำรูปถ่ายหรือหน้ากากมาแอบอ้างในการยืนยันตัวตน

   การตรวจจับใบหน้าจริงแบบภาพเคลื่อนไหว (Video Silent Liveness Detection)

   การป้องกันการนำไฟล์วิดีโอมาแอบอ้างในการยืนยันตัวตน

   การตรวจจับภาพเคลื่อนไหวแบบตอบสนอง (Video Interactive Liveness)

   การยืนยันตัวตนโดยภาพเคลื่อนไหว

   ติดต่อเรา

   เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

   ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า