สัมภาษณ์รายการ “ห้องข่าวธุรกิจ”

Read More

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ช่อง Nation tv
หัวข้อ “Thailand 4.0 ดันตลาดไอทีโตกว่า 2 แสนล้าน”

 

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า