2019 HIKVISION THAILAND ECO-SUMMIT CONNECT

Read More

21 มิถุนายน 2562

SKY เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของบริษัท HIKVISION ประเทศไทย เข้าร่วมงาน “2019 HIKVISION THAILAND ECO-SUMMIT CONNECT” พร้อมรับรางวัล “Outstanding Achievement Award”
โดยภายในงานมีการแนะนำและให้ข้อมูลโซลูชั่นต่างๆของ HIKVISION แสดงสินค้าระดับ High End และสาธิตประสิทธิภาพการทำงานจริงให้กับผู้เยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า