สัมภาษณ์กับ Techsauce หัวข้อ "สร้างเมืองปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี AI กับ SKY ICT"

Read More

สัมภาษณ์กับ Techsauce

“สร้างเมืองปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี AI กับ SKY ICT”

เพราะความมั่นคงปลอดภัย คือ ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น

คุณ ลภัสรดา พิพิฒน์ จาก Techsauce ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) Tech Company สัญชาติไทย ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยว่า AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องความปลอดภัยกับมนุษย์ได้อย่างไร และสำหรับประเทศไทยเองจะสามารถนำเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เหล่านี้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้อย่างไร

สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube: Techsauce

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า