Tossakan

TOSSAKAN (ทศกัณฑ์) แพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ผสานพลังอันแข็งแกร่งอีกขั้นของเทคโนโลยี AI มาทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่ออัจฉริยะ รวมถึงอุปกรณ์ IoT เข้ากับศูนย์สั่งการด้านความปลอดภัย และโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อเข้าควบคุมเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล

Tossakan : Smart security

TOSSAKAN (ทศกัณฑ์) แพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ผสานพลังอันแข็งแกร่งอีกขั้นของเทคโนโลยี AI มาทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่ออัจฉริยะ รวมถึงอุปกรณ์ IoT เข้ากับศูนย์สั่งการด้านความปลอดภัย และโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อเข้าควบคุมเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า